Заява про надання розрахунку за кредитом

Голові правління ПАТ  «ПЛАТИНУМ БАНК»
Смольському Констянтину
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, буд. 12

Від: Снур Костянтина Євгеновича,
який мешкає за адресою:
65076, м. Одеса, вул. Радісна, буд. 1, кв. 1
т. 098-509-51-75

Заява

31 березня 2015 року між мною та Публічним акціонерним товариством «ПЛАТИНУМ БАНК» було укладено кредитний договір № 2750/4195DCLRG1PT про надання мені кредитних коштів у національній валюті у сумі 21979,95 (двадцять одна тисяча дев’ятсот сімдесят дев’ять гривень дев’яносто п’ять копійок) гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом.
Відповідно до постанови Національного банку України від 10.05.2007 року № 168 «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» в разі письмового звернення споживача, банк зобов'язаний надати повну, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про сукупну вартість споживчого кредиту, з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язаннях споживача, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, які повинні бути сплачені за кредитним договором. Крім того, обов'язок надати особі інформацію, яка її стосується, закріплена нормами Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів» та ін.
На підставі вищевикладеного,-

ПРОШУ:

Надати на мою поштову адресу інформацію за кредитним договором № 2750/4195DCLRG1PT від 31 березня 2015 року:
1. Повний і достовірний розрахунок заборгованості за кредитним договором станом на дату звернення;
2. Який розмір пені за порушення строків сплати кредиту (з наданням розрахунку)?
3. Який розмір процентів за користування кредитом (з наданням розрахунку)?
4. Який розмір основної суми боргу за кредитом (з наданням розрахунку)?
5. Який розмір штрафних санкцій за прострочення виконання договору?  

14.09.2016 р.                  __________________                                     Снур  К.Є.