Заява про усунення недоліків

До Приморського районного суду м. Одеси
(Судді Ільченко Н.А.)
65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33

Позивач:
Могун В’ячеслав Юрійович,
67211, Одеська область, Іванівський район,
с. Червонознам’янка, вул. Сербина,
общ. буд. 1
адреса для листування:
65012, м. Одеса вул. Велика Арнаутська
буд. 44 офіс 512
т. 067-111111111

Відповідач:
Могун Інна Василівна,
останнє відоме місце роботи:
Військово-медичний клінічний центр
Південного регіону
65044, м. Одеса вул. Пироговська, 1/1
т. 067-111111111

Третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог: 
Орган опіки та піклування 
Приморської районної адміністрації 
Одеської міської ради
65039, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 134
Засоби зв’язку невідомі

Заява
про усунення недоліків

14.09.2016 р. Вами була винесена ухвала про залишення без руху моєї позовної заяви про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї, на підставі статей 119-121 ЦПК України  та надання часу для усунення недоліків  у зв’язку з несплатою судового збору, а саме суми у розмірі 551 гривня 19 копійок.
У відповідності до ч.2 ст. 31 ЦПК України, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду судом справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову.
За таких умов, я користуючись наданими мені, згідно ст. 31 ЦПК України, процесуальними правами, виявив бажання уточнити позовні вимоги, шляхом відмови від другої вимоги немайнового характеру.
Тому до заяви додаю уточнену позовну заяву про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї, в якій уточнюю свої позовні вимоги.
Також в Ухвалі зазначено, що я повинен надати суду відомості місця проживання відповідача. 
Та на даний час мені не відоме місце проживання Відповідача, однак я знаю, що вона працює на посаді операційної сестри у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону, який знаходиться за адресою: 65044, м. Одеса вул. Пироговська, 1/1.
Тому відповідно до п. 9 ст. 110 ЦПК України позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
Про вказану Ухвалу я дізнався 21.09.2016 р. з сайту реєстру судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua, тому п’ятиденний строк для виправлення недоліків мною не пропущений.
З метою усунення недоліків, які зазначені в Ухвалі суду направляю Вам дану заяву, а також уточнену позовну заяву про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї, у зв’язку з чим, -

Прошу :

Відкрити провадження по справі № 522/17261/16-ц про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї.

Додатки:
1. Уточнена позовна заява про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї;
2. Копія Ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2016 р.

«__»._______.2016 р. ______________________  Морун В.Ю.