Заява про зміну відповідача

До Київського районного суду м. Одеси  
Суддя Прохоров П.А.
65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3б

Позивач: Д Оксана Миколаївна
адреса: 68080, м. Одеса, вул. Академіка Вільямса,
буд. 1, кв.11
Засоби зв’язку: 098 1111111

Відповідач: Одеська клінічна лікарня на
залізничному транспорті «Центр охорони
здоров’я» ПАТ «Українська залізниця» 
адреса: 65059, м. Одеса, вул. Павла Шклярука 4-а 
Засоби зв’язку: (048) 727 85 00

Третя особа: 
Загородня Олександра Валентинівна
адреса: 65059, м. Одеса, вул. Павла Шклярука 4-а 
Засоби зв’язку: відсутні

Справа № 520/10149/16-ц

Заява 
про уточнення позовних вимог по цивільній справі за позовом до  ДЗ « Дорожньої лікарні» ДП «Одеської залізничної дороги» та Загородньої О.В  про відшкодування  моральної шкоди внаслідок ушкодження здоров’я
У Київському районному суді знаходиться матеріали  цивільної справи за моїм позовом до ДЗ «Дорожня лікарня» ДП «Одеської залізничної дороги»  та третьої особи Загородньої Олександри Валентинівни про відшкодування моральної шкоди внаслідок ушкодження здоров’я.
На судовому засідання, яку відбулось 21.09.2016  року було встановлено, що в залі судового засідання присутній неналежний відповідач, а саме ДЗ «Дорожня лікарня» ДП «Одеської залізничної дороги». 
Даний факт був встановлений  у результаті заявлення заперечення на мою позовну заяву представником за довіреністю ДЗ «Дорожня лікарня» ДП «Одеської залізничної дороги»  Можин О.В., в якій зазначено, в процесі реорганізації Державного закладу « Дорожня лікарня ДП «Одеська залізниця» шляхом злиття в публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» на підставі Закону України від 23.02.2012 року « Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанов КМУ від 25.06.2013 року № 200, від 02.09.2012 року № 735, з 1 грудня 2015 року трудові відносини всіх працівників ДЗ «Дорожня лікарня» ДП «Одеської залізничної дороги» у тому числі з  лікарем- анестезіологом Загородньою О.В. продовженні з Одеською клінічною лікарнею на залізничному транспорті філії Центру охорони здоров’я ПАТ «Українська залізниця».
Відповідно до ч.1 ст.33 ЦПК України,суд за клопотанням позивача, не припиняючи розгляду справи, замінює первісного відповідача належним відповідачем, якщо позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за позовом, або залучає до участі у справі іншу особу як співвідповідача.
На підставі вказаної норми ЦПК України, вважаю за необхідне замінити первісного відповідача, на належного відповідача, а саме, на Одеську клінічну лікарню на залізничному транспорті «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська залізниця», що знаходиться за адреса: 65059, м. Одеса, вул. Павла Шклярука 4-а.
У відповідності до ч.2 ст. 31 ЦПК України, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог. 
Враховуючи те, що розгляд цивільної справи по суті головуючим суддею не був розпочатий, позивач на підставі ч.2 ст. 31 ЦПК України до початку розгляду судом справи по суті, має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, в тому числі протягом усього часу розгляду справи збільшити розмір позовних вимог.
За таких умов, я користуючись наданими мені, згідно ст. 31 ЦПК України, процесуальними правами, виявляю бажання уточнити позовні вимоги, змінивши, а саме збільшивши розмір позовних вимог позову, зазначаючи їх розмір та нормативно-правове обґрунтування, наступним чином.
Підставою для подання вищезазначеного позову до суду стало наслідки звернення в Одеську клінічну лікарню на залізничному транспорті «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська залізниця»  для надання медичної допомоги, а саме операції з ліпосакції спини.
У зв’язку з цим, 01.04.2016 року було проведено операцію, перед початком якої лікарем-анестезіологом Загородньою О.В. було здійснено загальний наркоз, тобто інтубацію трахеї, в результаті чого, непрофесійними діями лікарем-анестезіологом Загородньою О.В. мені було спричинено тяжкі тілесні ушкодження.
04.04.2016 року під час перебування на лікуванні вОдеській клінічній лікарні на залізничному транспорті «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська залізниця» , 04.04. 2016 року було викликано лікарів з відділення торакальної хірургії Одеської обласної клінічної лікарні, які визначили у мене травматичний розрив н/з трахеї і правого головного бронха, що зазначено у виписці із медичної картки стаціонарного хворого № 1829.
В обґрунтування позовних вимог вищезазначеного позову, було заявлено клопотання про призначення судово-медичних експертизи у бюро судово-медичної експертизи з метою встановлення правильності надання медичної допомоги у медичній установі Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська залізниця», питання  призначення якої було розглянуто на попередньому судовому засіданні.
Відповідно до ч.1 ст. 1172 ЦК України «Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
1. Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків».
У відповідності до ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Збитки відшкодовуються у повному обсязі.
Як передбачено ч. 1 ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними діями особистим немайновим правам фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Фізична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я фізичній особі, на підставі ч.1 ст. 1195 ЦК України, зобов’язана відшкодувати особі заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.
Відповідно до ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої.
Відповідно ч.2 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.
Верховний суд України в п. 1 Постанови Пленуму «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4 (з подальшими змінами та доповненнями) звернув увагу судів на те, що встановлене Конституцією та законами України право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб. Тому суди повинні забезпечити своєчасне, у повній відповідності із законом, вирішення справ, пов'язаних з відшкодуванням такої шкоди.
У відповідності до ч.3 ст. 23 ЦК України, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
Верховним судом України в п. 9 Постанови Пленуму «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4 (з подальшими змінами та доповненнями) звернув увагу судів на те, що розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.
Відповідно до ст. 1168 ЦК України «Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи
Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів.»
В обґрунтування зміни розміру позовних вимог, а саме збільшення розміру позовних вимог, є стан  мого здоров’я, та мого психологічного здоров’я, у підтвердження чого мною було подано клопотання про проведення судово психологічної експертизи.

На підставі викладеного й у відповідності з ст. 31, ч. 1 ст. 33 ЦПК України, зметою заміни неналежного відповідача  та уточнення позовних вимог,шляхом збільшення розміру позовних вимог направляю Вам дану заяву, а також уточнену позовну заяву про відшкодування моральної шкоди завданої каліцтвом у зв’язку з чим   -

ПРОШУ:

1.Замінити первісного  відповідача ДЗ «Дорожня лікарня» ДП «Одеської залізничної дороги» на належного відповідача Одеську клінічну лікарню на залізничному транспорті філії Центру охорони здоров’я ПАТ «Українська залізниця»  по вказаній  справі, що знаходиться за адресою:65059, м. Одеса, вул. Павла Шклярука 4-а, тел.: (048) 727 85 00.
2. Збільшити розмір стягнення з Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська залізниця»  суму моральних збитків у розмірі 500 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.Додатки:
1.Уточнена позовна заява про відшкодування моральної шкоди внаслідок ушкодження здоров’я.
___.______.2016 р.                        ______________________ Д О.М.