Заявление на ознакомление с уголовным делом

Старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в
Миколаївській області Григорук О.В.

Від адвокатів:
Єлісєєва Дмитра Олексійовича,
Зачепіло Олександра Вікторовича,
Адреса місцезнаходження: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 44/512

Від імені та в інтересах:
Г Валерія Борисовича,
який мешкає за адресою: 67810, Миколаївська область,
Первомайський район, с. Пристань,
вул. Сонячна, буд. 1, кв. 11
засоби зв’язку відсутні

Кримінальне провадження: 
№ 12016150110002715 від 01.10.2016 року 

Заява
про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження

Вами проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016150110002715 від 01.10.2016 року.
На підставі договору про надання правової допомоги від 11.11.2016 р. нами надається правова допомога підозрюваному Г Валерію Борисовичу.
Відповідно до п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК України обвинувачений  має право ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України захисник користується процесуальними правами обвинуваченого, захист якого він здійснює.
Згідно ч. 1, 2 ст. 221 КПК України слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.
Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись п. 14 ч. 3 ст. 42, ч. 4 ст. 46,  ч. 1, 2 ст. 221 КПК України,-

ПРОСИМО:
Надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016150110002715 від 01.10.2016 року.

Додаток:
1. Копії свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Копія договору про надання правової допомоги.
3. Копії ордерів.

«___»_____________2016 р.                                                                                Єлісєєв Д.О.
                                                                            ________________               Зачепіло О.В.