Заявление о снятии ареста

До державного реєстратора 
Пучкової Ірини Анатоліївни
місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Сегедська, буд.14-а
тел.: (048) 785-28-86

Від: П  Ганни Григорівни 
яка мешкає за адресою: 85297, Донецька область, 
м. Дзержинськ, смт. Новгородське, 
вул. Комсомольська, буд. 1 

адреса для листування: 
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
буд. 44, офіс № 512
тел.: (099)-745-16-30

Заява
про  скасування арешту

Я, П  Ганна Григорівна, є спадкоємцем майна М  Прокопа Андрійовича, померлого у лютому 2016 року, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії І-ЖД № 443469, актовий запис № 1522, зареєстрований у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі Одеського міського управління юстиції.
М  Прокіп Андрійович для мене є рідним дядьком.
При житті, М  Прокіп Андрійович, заповів мені все своє майно та належну йому на праві приватної власності квартиру № 1, в будинку № 16/1 по вул. Фонтанська дорога (колишня вулиця Перекопської дивізії) в м. Одесі. Цей факт підтверджується заповітом від 17 липня  1998 року, реєстр № 2285, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бучукян М.О.
Після смерті, М  Прокопа Андрійовича, відкрилась спадщина на належне мені майно. Я у належний строк звернулась до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини, спадкова справа № 89/2016 від 24 лютого 2016 року.
Після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини, я звернулась до нотаріуса за видачею мені свідоцтва про право на спадщину за заповітом вказану квартиру.
Листом від 16 вересня 2016 року № 3908/ 02-14 Шостої Одеської державної нотаріальної контори мені було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом на вказану квартиру з підстав виявлення у Єдиному реєстрі  заборон відчуження об’єктів нерухомого майна від 12 червня 2004 року за № 29488 Третьою Одеською державною нотаріальною конторою на підставі постанови Київського районного суду м. Одеси від 03.06.2004 року. 
Після чого, я звернувся особисто до Третьої Одеської державної нотаріальної контор з вимогою зняти незаконний арешт, що накладений на квартиру № 1, в будинку № 16/1 по вул. Фонтанська дорога (колишня вулиця Перекопської дивізії) в м. Одесі.
На моє звернення Третя Одеська державна нотаріальна контора надала відповідь, де зазначено що, державним нотаріусом Третьої Одеської нотаріальної контори, помилково був накладений арешт на квартиру під № 1 ( п’ятдесят один), яка розташована в м. Одеса по Фонтанській дорозі, в будинку під № 16 (шістнадцять), в корпусі 1(один).
На теперішній час, Третя Одеська державна нотаріальна контора не має можливості зняти арешт з квартири під № 51 ( п’ятдесят один), яка розташована в м. Одеса по Фонтанській дорозі, в будинку під № 16 (шістнадцять), в корпусі 1(один), з наступних підстав: 1) Єдиний реєстр заборон та арештів існував до 31.12.2012 року
2) Відповідно до ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх та обтяжень», нотаріус не має повноважень на зняття арештів. 
Копію відповіді Третьої Одеської державної нотаріальної контор від 29.11.2016 року № 5456/01-16  додаю.
При цьому згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тобто публічна діяльність, що здійснюється суб’єктом владних повноважень.
Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України № 8 від 20.05.2013 року зазначено, що за змістом статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються (делегуються) функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Відповідно п.2 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державним реєстратором є нотаріус.
Відповідно статті 11 Закону України, державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.
На підставі вище викладеного,-

ПРОШУ:

1. Зняти арешт та заборону відчуження з нерухомого майна, а саме: кв. № 1, в буд. № 16/1 по вул. Фонтанська дорога (колишня вулиця Перекопської дивізії) в м. Одесі. 

Додатки:
1. Копія відповіді Третьої Одеської державної нотаріальної контор від 29.11.2016 року № 5456/01-16  додаю.

«___»____________2016 року ___________________        П  Г.Г.