Заявление о выдачи трудовой книжки

Ректору Луганського державного
університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
вул. Миру, 24,
м. Суми, 40007

К Антона Сергійовича,
вул. Велика Врнаутська, 44/512,
м. Одеса, 65012

ЗАЯВА

У зв’язку з неможливістю прибути до м. Суми, на підставі положень ст.47 Кодексу законів про працю України, а також п.4.2. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, у разі мого звільнення прошу надіслати мені належним чином оформлену трудову книжку поштою на адресу: вул. Велика Врнаутська, 44/512, м. Одеси, 65012.
Відповідно до абзацу другого п.4.2. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, надаю згоду на пересилання моєї трудової книжки поштою на вищевказану адресу.


27.04.2015                                                                                         А.С. К