Заявление в банк о реструктуризации валютного кредита

ДоПублічного акціонерного товариства
«УкрСиббанк»
поштова адреса (для листування та виклику представника Позивача):
М. Одеса, вул. Р. Кармена, 21- А 
тел. (048) 779-55-18
місцезнаходження:
04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12
Код ЄДРПОУ: 09807750


Заявник: Ш Олена Миколаївна
  місце проживання:  65113 м. Одеса,
просп. Ак. Глушка, буд. 1, кв. 1
  дата народження: 01.07.1978 року
ідентифікаційний номер: 211111111111
засоби зв’язку не відомі


Заява
про реструктуризацію кредитної заборгованості

Між мною, Ш Оленою Миколаївною та ПАТ «УкрСиббанк»був укладений Договір про  надання споживчого кредиту № 11187769000 від 24 липня 2007 року, відповідно до якого мені був наданий кредит в іноземній валюті у сумі 63 000( шістдесят три тисячі) доларів США 00 центів, та сплатити проценти, комісії в порядку і на умовах, визначених цим Договором. Вказана сума кредиту дорівнює еквіваленту 318 150 (триста вісімнадцять тисяч сто п’ятдесят) гривень, 00 копійок за курсом Національного банку України, на день укладання цього договору.
24 травня 2011 року між мною та Банком укладено Додаткову угоду № 1, кредитного договору, відповідно до умов якої, змінено форму кредитування. Банк зобов’язався надати мені кредит( грошові кошти) у формі кредитної лінії з лімітом у розмірі 623 312, 08 грн( шістсот двадцять три тисячі триста дванадцять  гривень 08 копійки)
В дату укладання цієї Додаткової угоди Позичальнику надається транс в національній валюті в розмірі 311 656,04 (триста одинадцять тисяч шістсот п’ятдесята шість) гривень 04 копійок в межах ліміту кредитної лінії.
Сторонами вказаної угоди домовились, що з 24 травня 2011 року встановлюється процентна ставка в розмірі – 12, 5% річних, з 25 травня 2012 року встановлюється процентна ставка в розмірі- 14,5 % річних.
Відповідно графіку погашення кредиту, я кожен місяць сумлінно виконувала свій обов’язок за договором та вносила чергові платежі.
Станом на сьогоднішній день я тимчасово не маю можливості здійснювати оплату по кредиту у зв’язку з тим, що на початок 2014 року та по сьогоднішній день у мене виникли фінансові труднощі, часті проблеми із здоров’ям, що перешкоджають нормальному виконанні роботи, у зв’язку з чим, я наразі не маю достатнього заробітку для виконання кредитних зобов’язань у повному обсязі відповідно до раніше обумовленого Договору. 
Постанова Правління НБУ №461 від 06.08.2009 р., Лист НБУ N 40-511/3967-13881 від 22.07.2009 р. надає можливість та заохочує банки здійснювати реструктуризацію заборгованості позичальникам, які виявили таке бажання і не мають можливості сплачувати кредит на попередніх умовах.
Відповідно п.12 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає, кедитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.
Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом:
1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про надання споживчого кредиту на строк не більше трьох років;
2) продовження строку договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника;
3) зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї;
4) поділу існуючого кредитного зобов'язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на:
зобов'язання, забезпечене іпотекою, у розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту;
зобов'язання, не забезпечене іпотекою, у розмірі різниці залишку кредиту в гривнях за курсом на момент реструктуризації та залишку кредиту в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту.
Банк має право за реструктуризованими згідно із цією частиною договорами звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов'язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років з віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку.


На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів», -

ПРОШУ:
1. Розглянути дану заяву у встановленому законодавством порядку.
2. Надати мені на період з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року кредитні «канікули», тобто можливість не здійснювати обов’язкові платежі за кредитом;
3. Списати всі відсотки, штрафи, пені, нараховані мені за кредитним договором № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року.
4.  Зменшити до як найменшої відсоткову ставку за користування кредитом.
5. Пролонгувати строк дії кредитного договору №11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року, ще на 10 років, тобто до 24 липня 2038 року, з урахуванням чого встановити нових графік погашення мною кредитної заборгованості перед Банком.
При цьому повідомляю, що я готовий надати будь-які необхідні підтверджуючі документи, що будуть вимагатися Банком, а також надати предмет застави для перевірки стану та його переоцінки для пролонгації строків кредитного договору.
6. Про результати розгляду мого звернення прошу проінформувати мене письмово, надіславши лист за адресою:65113 м. Одеси, просп. Ак. Глушка, буд. 6 В, кв. 36 у строк, що не перевищує  встановленого у ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». 

Додатки:
1. Копія Договору про надання споживчого кредиту  № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року.
2. Копія паспорту Заявника.
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4. Копія Довідки про майновий стан та доходи.«____» _________2016 рік                     ____________  Ш О.М.