Зразок заяви до банку про надання розрахунку по кредиту

Голові правління ПАТ КБ «ПриватБанк»
Дубілету Олександру Валерійовичу,
49094, м. Дніпропетровськ,
 вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Від: Скурина Костянтина Євгеновича,
який мешкає за адресою:
65076, м. Одеса, вул. Радісна, буд. 111, кв. 11
т. 098-511111111

Заява

22 жовтня 2008 року між мною та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком «ПриватБанк» було укладено кредитний договір № SAMDN50OTC001463231 про надання мені кредитних коштів у сумі 7880,00 (сім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом.
Відповідно до постанови Національного банку України від 10.05.2007 року № 168 «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» в разі письмового звернення споживача, банк зобов'язаний надати повну, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про сукупну вартість споживчого кредиту, з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язаннях споживача, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, які повинні бути сплачені за кредитним договором. Крім того, обов'язок надати особі інформацію, яка її стосується, закріплена нормами Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів» та ін.
На підставі вищевикладеного,-

ПРОШУ:

Надати на мою поштову адресу інформацію за кредитним договором № SAMDN50OTC001463231 від 22 жовтня 2008 року:
1. Повний і достовірний розрахунок заборгованості за кредитним договором станом на дату звернення;
2. Який розмір пені за порушення строків сплати кредиту (з наданням розрахунку)?
3. Який розмір процентів за користування кредитом (з наданням розрахунку)?
4. Який розмір основної суми боргу за кредитом (з наданням розрахунку)?
5. Який розмір штрафних санкцій за прострочення виконання договору?  

19.08.2016 р.                  __________________                                   Снкурин  К.Є.