Зразок заяви до Державної інспекції з питань захисту прав споживачів

Начальнику державної інспекції з питань
захисту прав споживачів в Одеській області 
Варавва Л.А.
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83

Новак Катерини Іванівни,
мешкаю за адресом :  м. Одеса,
вул. Ак. Корольова 99/99 
м.т. 0999999999 


ЗАЯВА

У червні 2014 року я знайшла оголошення в мережі «Інтернет» про курси навчання масажу. Зв’язавшись за телефоном вказаним в об’яві мені розповіли, курси під назвою «Garnet» знаходяться за адресою : м. Одеса вул. Канатна буд.65 . 
Приїхавши за вказаною адресою мені розповіли, що курси по навчанню масажу коштують 2500 гривень та проходять на протязі 3х місяців. 
09.06.2014 року я сплатила гроші у розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень, та заключила договір з фізичною особою-підприємцем Чекуновою Галиною Іванівною про надання мені навчання по курсу «масаж». Та мені було надано квитанцію до прибуткового касового ордеру №25 про сплату 2500 гривень. 
Коли почались курси по навчанню масажу, які проходили в підсобному приміщенні за адресою: м. Одеса вул. Канатна буд.65 то їх проводила ні Чекунова Г.І., а якась жінка яку звали Альмара Маліковна . Остання дуже погано проводила наше навчання, більшість учбового часу вона вела загальні розмови які ні як не відносились до теми навчання . Група складалась з п’яти слухачів. На неодноразове запитання до неї, чи є в неї відповіднаосвіта та право на  викладання вказаного курсу вона  так і не надала позивної відповіді та завжди ухилялася від відповіді.
При проходженні 16го заняття з 35, Альмара Маліковна у присутності всієї групи заявила мені, що я дуже поганий учень який ніколи не освоїть техніку проведення масажу та ніколи не отримає сертифікату про закінчення курсів масажу. 
Мене обурила не педагогічна поведінка нашого вчителя яка немала жодного права давати передчасні оцінки моїм здібностям, тим більше коли я ще не закінчила навчання за яке заплатила.
Дана некоректна поведінка по відношенню до мене образила  мене і заподіяло мені глибоку моральну травму оскільки я мріяла про цю професію, пов'язувала свої подальші життєві плани з даною професією. Я розраховувала пройти навчання і почати нове життя в якості масажиста. І завдяки непрофесійним діям працівника ФОП Чекунова у мене пропало всяке бажання проходити подальше навчання в такий "шаражкіной конторі". 
Також мені при заключенні договору та сплати грошей за навчання говорили, що навчання будуть  індивідуальні, що графік навчання буде налаштовано під мене. Однак що я отримала по факту: мене навчали  у групі з 5ти чоловік у маленький тісній кімнаті площею у 9 кв. метрів , де було не зручно проходити навчання, та засвоювати навчальний матеріал, де також разом з нами проходили навчання люди за курсом «макіяж»- в один той же час. За графіком навчання я була вимушена підлаштовуватися під  «горе вчителя» Альмару Маліковну яка постійно запізнялась на заняття, то проводила їх тоді коли їй було зручно це робити, а також було вільна кімната в якої ми проходили навчання.   
Я вимушена була найняти адвоката для захисту мого права, з яким я зустрілася з ФОП Чекуновою Галиною Іванівною та яка відмовила мені в поверненні моїх грошей за неякісно надані послуги по моєму  навчанню . При цій розмові також був присутній горе учитель Альмара Маліковна , яка намагалась доказати, що неодноразово дзвонила мені з метою поновити навчання та надала роздруківку телефонних дзвінків зі свого мобільного номера з яких видно, що вона дзвонила мені коли я ще ходила на навчання але абсолютно не видно, що вона дзвонила мені після цього інциденту. 
Згідно ст 4. Закону України «Про захист прав споживачів »
1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
-   належну якість продукції та обслуговування;
- відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону.
Згідно ст. 10Закону України «Про захист прав споживачів »
 « Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)»
Частина 4. «За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.»
Крім того в договорі який був заключений зі мною порушуються неодноразово мої права, як споживача  а саме  в пункті 2.10 вказаного договору вказано що повернення сплати за курс виконується лише при виключних обставинах , а саме в зв’язку з хворобою за документом підтверджуючим стан  здоров’я . Це повністю порушує мої конституційні права . Також незаконно вказана  40% неустойка від повної вартості курсу. 
Згідно ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів ». « Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача».
1. Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.
2. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.
3. Несправедливими є, зокрема, умови договору про:
1) звільнення або обмеження юридичної відповідальності продавця (виконавця, виробника) у разі смерті або ушкодження здоров'я споживача, спричинених діями чи бездіяльністю продавця (виконавця, виробника);
2) виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов'язань, включаючи умови про взаємозалік, зобов'язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);
3) встановлення жорстких обов'язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;
4) надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв'язку з розірванням або невиконанням ним договору;
5) встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором;
6) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір із споживачем на власний розсуд, якщо споживачеві таке право не надається;
7) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника);
8) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір, укладений на невизначений строк із споживачем без повідомлення його про це, крім випадків, установлених законом;
9) установлення невиправдано малого строку для надання споживачем згоди на продовження дії договору, укладеного на визначений строк, з автоматичним продовженням такого договору, якщо споживач не висловить відповідного наміру;
10) установлення обов'язкових для споживача умов, з якими він не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору;
11) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;
12) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати характеристики продукції, що є предметом договору;
13) визначення ціни товару на момент його поставки споживачеві або надання продавцю (виконавцю, виробнику) можливості збільшувати ціну без надання споживачеві права розірвати договір у разі збільшення ціни порівняно з тією, що була погоджена на момент укладення договору;
14) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права визначати відповідність продукції умовам договору або надання йому виключного права щодо тлумачення договору;
15) обмеження відповідальності продавця (виконавця, виробника) стосовно зобов'язань, прийнятих його агентами, або обумовлення прийняття ним таких зобов'язань додержанням зайвих формальностей;
16) встановлення обов'язку споживача виконати всі зобов'язання, навіть якщо продавець (виконавець, виробник) не виконає своїх;
17) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права передавати свої права та обов'язки за договором третій особі, якщо це може стати наслідком зменшення гарантій, що виникають за договором для споживача, без його згоди.
Ч. 4 Перелік несправедливих умов у договорах із споживачами не є вичерпним.
Ч. 8. Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачяться на користь споживача.
Ч. 9. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві завдано збитків, вони повинні відшкодовуватися винною особою у повному обсязі.
Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому виробником (виконавцем, продавцем), у зв'язку з використанням останнім переваг свого становища у виробничій чи торговельній діяльності.

Згідно ст. 1209 Цивільного кодексу України «Виготовлювач  товару,  що є нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду,  завдану фізичній або  юридичній особі  внаслідок  конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товару, робіт (послуг), а  також недостовірної або недостатньої інформації про них.
Відшкодування шкоди не залежить від вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном, виконавця робіт (послуг), а також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах.»
Згідно ст. 1195 Цивільного кодексу України «Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування,  придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.
У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. 
Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, відшкодовується без урахування пенсії, призначеної у зв'язку з втратою здоров'я, або пенсії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів.»
Згідно ст. 23 Цивільного кодексу України «Відшкодування моральної шкоди
1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;»
Згідно ст. 1167 Цивільного кодексу України «Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 
1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
Згідно ст. 22 Цивільного кодексу України «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди
1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.»
Згідно ст. 79 Цивільно-процесуального кодексу України «До витрат,  пов'язаних з  розглядом  судової  справи, належать: 
 2) витрати на правову допомогу;»
Згідно ст. 168 п. 1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення «Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил
Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
Таким чином сума матеріальної шкоди складає 2500 гривень та моральної шкоди 2000 гривень.

ПРОШУ:

1. Прийняти міри реагування за даним фактом.
2. Здійснити перевірку вказаного закладу, та притягнути  до відповідальності винуватих осіб.
Відповідь прошу надати у встановлений законом строк. Нагадую про відповідальність згідно ЗУ «Про звернення громадян України» за ненадання письмової відповіді за результатами перевірці по даній заяві.


06.10.2014 р.                                                Новак К.І.

Comments