Зразок заяви про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

До Овідіопольського районного
суду Одеської області

Заявник 1: відповідач у справі
Василь Олександр Михайлович
Проживає за адресою:
 67661 Одеська обл.,  Біляївський р-н,
С. Нерубайське, вул. Н. Голубенко, 1,
т. 096 666666

Інші учасники цивільного процесу:
Відповідач: ПрАТ «СК «Україна»,
Знаходиться за адресою: 02140
м.Київ, вул. Ревуцького, 42Г
ЄДРПОУ 30636550, засоби зв’язку не відомі

Позивач: Абрамова Світлана Едуардівна
Проживає за адресою: 67851
Одеська обл., Овідіопольський р-н,
С.Санжійка, вул. Центральна, 1
засоби зв’язку не відомі

Цивільна справа №509/33/15-ц(перша інстанція)
 № 22-ц/785/4258/15(друга інстанція)Заява 
про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

23 березня  2015 року Овідіопольський  районний суд Одеської області ухвалив рішення по справі за позовною заявою Абрамової Світлани Едуардівни до приватного акціонерного товариства «Страхова компанія Україна», Василь Олександра Михайловича про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,  задовольнивши   позовні вимоги Абрамової С. Е.
Згідно рішення я повинен сплатити Абрамової С.Е. 6970 (шість тисяч дев’ятсот сімдесят) гривень 53 копійки та франшизу за полісом у розмірі 1000 (тисячу) гривень. Не погодившись  с вказаним рішенням я звернувся з апеляційною скаргою до Апеляційного суду Одеської області на вказане рішення.
25.05.2015 року Апеляційним судом Одеської області було винесено рішення, та моя апеляційна скарга задоволено частково. Рішення Овідіопольського  районного суду Одеської області від 23.05.2015 року по справі за позовом Абрамової С.Є. до ПрАТ «Страхової компанії Україна», та до мене Василь О.М. про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП, змінено в частині порядку стягнення судових витрат. Та стягнути з ПрАТ «Страхової компанії Україна» та мене на користь Абрамової С.Є. судові витрати в рівних частках.
Дійсно, 09 лютого 2014 року, рухаючись по вул. К. Цеткін в п. ВеликодолинськеОвідіопольського р-ну Одеської обл. я не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем марки «Хюндай» д.н.ВН9821АМ під керуванням Абрамової С.Е., тим самим порушив п.12.1 ПДР України, за що передбачена відповідальність за ст. 124 КпАП України. 
В скоєнні зазначеного правопорушення  я  визнав себе  винним та виплатив штраф, призначений Біляївським районним судом Одеської обл. постановою від 04.04.2014року (справа №496/1288/14-п,  провадження №3/496/566/14).
12 січня 2015 року суддя Овідіопольського районного суду  Одеської області Кочко В.К., розглянувши позовну заяву Абрамової С.Е. до ПрАТ «СК «Україна», в якій застрахований мій автомобіль (поліс №АС/3970649) та до мене, відкрив провадження по справі про стягнення страхового відшкодування та  матеріальної шкоди внаслідок ДТП.
Для оцінки нанесеного збитку автомобілю «Хюндай», р.н.ВН9821АМ, Абрамова С.Е. звернулася до ТОВ «ХАВК ХОЛДИНГ» для проведення експертного автотоварознавчого дослідження з визначення вартості матеріальної шкоди, нанесеної її автомобілю та отримала висновок №14/О-45 від 25 лютого 2014 року. Розмір завданої шкоди відповідно до висновку  становить 15970, 43 (п'ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят) гривень, 43 коп., з якої вартість відновлюваного ремонту з врахуванням зносу, що має сплатити страхова компанія складає 8999,90 (вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень, 90 коп., та втрата товарної вартості транспортного засобу, що маю сплатити я, заподіювач шкоди, яка складає 6970,53 (шість тисяч дев’ятсот сімдесят) гривень, 53 коп. 
Рішення першої та апеляційної інстанції в частини визначення та стягнення з мене матеріальної шкоди ґрунтуються саме на вказаному висновку експертного автотоварознавчого дослідження з визначення вартості матеріальної шкоди №14/О-45 від 25 лютого 2014 року. 
Однак в мене виникли сумніви відносно розміру матеріальної шкоди згідно вказаного висновку, оскільки вона є занадто великою.
З метою встановлення істини 16.06.2015 року я звернувся до суб’єкта оціночної діяльності -ТОВ «Аргумент-Експерт» який має право на проведення рецензування висновків експертного автотоварознавчого дослідження з визначення вартості матеріальної шкоди з метою рецензування висновку №14/0-15 від 25 лютого 2014 року. 
06.07.2015 року я отримав рецензію за результатами якого вбачається, що вказаний висновок зроблений з грубими порушеннями Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» та не може бути використаний як Звіт про оцінку майна згідно Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна» затвердженого Постановою КМУ №1440 від 10.02.2003 року.  
Це є підтвердженням того, що судами першої та другої інстанції при винесені рішення було використано документ підтверджуючий вартість майнової шкоди який складений з грубими порушеннями законодавства України регулюючого оціночну діяльність, що суттєво вплинуло на розмір відшкодування та в свою чергу вплинуло на обґрунтованість та законність винесених  рішень. 
Вищезазначена обставина має значення для вирішення справи і є істотним для постановлення правильного рішення у справі, (та раніше не була мені відома) так як на її підставі можна зробити висновок про значно менший розмір матеріального шкоди який було згідно рішення суду вирішено стягнути з мене.
Відповідно до ст. 361 ЦПК України « Підстави перегляду»
1. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами.
2. Підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є:
1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;».
Відповідно до ст.362 ЦПК Українизаяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду.
Вказана істотна для справи обставина стала мені відома після отримання рецензії 06.07.2015 року, тому вважаю строк подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами  мною не пропущений.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 361, 363-365 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1.Задовольнити дану заяву.

2.Скасувати рішення Овідіопольського  районного суду Одеської області від 23 березня  2015 року посправі №509/33/15-цза позовною заявою Абрамової Світлани Едуардівни до приватного акціонерного товариства «Страхова компанія Україна», Василь Олександра Михайловича про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3.Призначити справу до нового розгляду.

Додатки:
1. Квитанція про сплату судового збору .
2. Копії квитанції про сплату судового збору,
3. Копія рецензії висновку №14/О-45 від 25 лютого 2014 року2 прим.;
4. Копія рішення Овідіопольськогорайонного суду Одеської області від 23 березня  2015 року 2 прим..
5. Копія рішення Апеляційного суду Одеської області 2 прим..

«___»____________ 2015 р._____________         Василь О.М.