Зразок заяви про заборону виїзду боржника за межі України

Державному виконавцю Приморського відділу
державної виконавчої служби Одеського
міського управління юстиції
Перчик В.О.

Від адвоката Зачепіло Олександра Вікторовича,
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
т. 0508000977

В інтересах стягувача: Коєла Юрія Дмитровича
65000 м. вул. Академіка Корольова, буд. 1, кв.11
т. 0679999999

Заява

У Вас на розгляді знаходиться виконавче провадження № 49188506 про стягнення з Шико Олега Михайловича, на користь Коєла Юрія Дмитровича грошової суми  у розмірі 1820998,76 гривень для відшкодування матеріальної шкоди за договорами позики.
Мені стало відомо, що громадянин Шико О.М. не зважаючи на те, що має дуже велику заборгованість перед  стягувачем постійно безперешкодно виїжджає за межі України та постійно ухиляється від виконання своїх зобов’язань які виникли між сторонами, що підтверджується тим, що він не сплатив жодної гривни згідно рішення суду, не дивлячись на те, що пройшов досить тривалий термін часу з моменту винесення рішення.
Вказана обставина перешкоджає виконанню рішення суду про стягнення 1820998,76 (одного мільйону вісімсот двадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 76 коп.) гривень по відшкодуванню матеріальної шкоди за договорами позики.
В зв’язку з викладеним виникла необхідність в тимчасовому обмеженні виїзду за межі України боржника Шико О.М. до повного виконання боргових зобов’язань перед стягувачем Коєлим Юрієм Дмитровичем.
Відповідно до ч.1 п.2  ст.6 Закону  України  "Про порядок виїзду  з  України  і  в'їзду  в Україну громадян України" якщо діють    неврегульовані   аліментні,   договірні   чи  інші невиконані  зобов'язання   -   до   виконання   зобов'язань,   або розв'язання  спору  за  погодженням  сторін у передбачених законом випадках,  або забезпечення  зобов'язань заставою,  якщо  інше  не передбачено міжнародним договором України, громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено  у  виїзді за кордон у випадках,  передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті.
Положеннями ст. 6 цього Закону встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у таких випадках:
якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України (п. 2);
якщо він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань (п. 5); якщо щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі (п. 8).
З набранням чинності з 9 березня 2011 р. Закону від 4 листопада 2010 р. № 2677-VI "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)" закріплено право державного виконавця, у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань покладених на нього рішенням, звертатись до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України.
Відповідно до ст. 377-1 Цивільно-процесуального кодексу України врегульовано вирішення судом питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України.
У зв'язку із цим суди розглядають подання державних виконавців про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржників у виконавчому провадженні.
Таким чином, вирішення судами питання про обмеження у виїзді за межі України можливе тільки у порядку, визначеному ст. 377-1 ЦПК, тобто за поданням державного виконавця на підставі п. 18 ст. 11 Закону № 606-XIV у зв'язку з ухиленням боржника від виконання судового рішення чи рішення іншого органу, що перебуває на виконанні (п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону № 3857-XII).
Державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника-фізичної особи або керівника боржника-юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням (п. 18 ч. 3 ст. 11 Закону № 606-XIV).
У поданні мають бути визначені заходи (тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа чи без такого), найменування органів, які мають їх здійснити. У разі тимчасового обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа зазначаються вид паспортного документа (для громадян України - дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка тощо; для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), його серія та номер, а також найменування та місцезнаходження державного органу, до якого повинен надсилатися вилучений паспортний документ.
Відповідно до ст.6 Закону  України  "Про порядок виїзду  з  України  і  в'їзду  в Україну громадян України", ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 377-1 Цивільно-процесуального кодексу України;-

ПРОШУ:

1. Ініціювати комплекс заходів по підготовці документів та направленню до суду з метою тимчасового обмеження виїзду за межі України боржника Шико Олега Михайловича, до повного виконання боргових зобов’язань за виконавчим провадженням № 49188506. 
2. Прошу надати мені письмову відповідь за результатами розгляду даної заяви.

____._______.2016 р.                                                                                     Зачепіло О.В.