Образцы‎ > ‎Жалобы‎ > ‎

Скарга на суддю


До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9.
 Скарга 
щодо неправомірної поведінки судді


Інформація про заявника:
Г  Геннадій Андрійович
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи: 67701, Одеська область, м. Білгород-Дністровський,  вул. Переможненська, буд. 1
 (поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

Номери засобів зв’язку:  Тел. (068)191-72-50
Статус заявника: сторона у справі- потерпілий
(сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)
Інформація про суддю (суддів):  Судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області : Боярський Олександр Олександрович, Чебан Наталя Вікторівна, Шевчук Юля Валеріївна.

Інформація у судовій справі: 

Справа №495/6901/13-к

У провадженні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області знаходяться матеріали кримінального  провадження  (судова справа 495/6901/13-к) за обвинуваченням П  Ярослава Івановича за ст. 190 ч. 4 КК України « Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою».  
По даній справі призначено колегію суддів у складі головуючого судді-Боярського Олександра Олександровича та Чебан Наталії Вікторівни, Шевчук Юлії Валеріївни,  якими не виконуються чіткі вимоги законодавства, а навпаки здійснюються дії, спрямовані на затягування судового розгляду.
Затягування судового процесу чітко простежується в лінії поведінки сторони обвинувачення, так 15.06.2016 року судове засідання в котрий раз не відбулось. Прокурором Момоток О. на адресу суду було направлено заяву про перенесення судового засідання у зв’язку з його відпусткою, а попереднє судове засідання, призначене на 17.05.2016 року пройшло, взагалі, за відсутності прокурора – він просто не з’явився, факт неповаги до суду, що проявлявся у неприбутті на судове засідання спостерігався і 08.11.2016 року.

Конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного правопорушення, що відповідно до частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді 
(з посиланням на фактичні дані (свідчення, докази) що підтверджують зазначені відомості):
 
Під час здійснення судового розгляду кримінальної справи № 495/6901/13-к за обвинуваченням Пислар Ярослава Івановича за ст. 190 ч. 4 КК України «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою», де у вказаній справі мене визнано потерпілим (безпосередніми учасниками кримінального провадження) призначено колегію суддів у складі головуючого судді - Боярського Олександра Олександровича та Чебан Наталії Вікторівни, Шевчук Юлії Валеріївни, якими не виконуються чіткі вимоги законодавства, а навпаки здійснюються дії, спрямовані на затягування судового розгляду.
Враховуючи те, що на даний момент я проживаю у м. Одеса, перед проведенням судового засідання я особисто телефоную на робочий телефон помічника кожного із призначених суддів, на  розгляді яких перебуває вказана справа та уточнюю інформацію про те, чи буде проведено судове засідання, на що майже кожного разу, мені відповідають, що через те, що суддя захворів, або суддя перебуває на курсах, або ще з якихось підстав відсутності суддів, судове засідання переноситься на іншу дату. Така практика продовжується вже більше року, судове засідання переноситься на декілька днів вперед, і знову відкладається, з неповажних причин, чим порушуються приписи кримінально-процесуального законодавства, а саме:
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 318 КПК України судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов’язковою участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження, яким прокурор також є учасником кримінального провадження. Звертаємо Вашу увагу, що вже тривалий час посадовими особами органів прокуратури здійснюються дії, які призводять до затягування процесу, що говорить про упередженість і наштовхує на ознаки корупційної складової зі сторони прокурора по даній справі.
Також, у вказаному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів, одним із яких є прокурор  Момоток О. Ю. Вже неодноразово, після призначення судового засідання, від прокурора в який раз надходить заява про перенесення судового засідання у зв’язку з його відсутністю.
08.11.2016 року судове засідання в котрий раз не відбулось через те, що прокурором Момоток О. на адресу суду було направлено заяву до Білгород-Дністровського міськрайонного суду про перенесення судового засідання у зв’язку з його відпусткою – він просто не з’явився.
Відповідач систематично, не появляється у судове засідання, у зв’язку з чим, суддями Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Боярським Олександром Олександровичем, Чебан Наталею Вікторівною та Шевчук Юлією Валеріївною повинно було прийняте рішення про відповідальність прокурора, який систематично не прибуває на засідання в порядку ст. 324 КПК України.
Відповідно до ст. 324 КПК України, якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.
Частина 2 вказаної статті передбачає, що у разі неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні він замінюється іншим у порядку, передбаченому статтею 37 цього Кодексу.
Проте, колегією суддів Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області не було вчинено жодних дій для забезпечення здійснення судового розгляду у розумні строки, а лише багаторазове перенесення судового засідання через безпричинну відсутність прокурора у справі.
Звертаю Вашу увагу на те, що вказана справа є резонансною, розслідування якої проводиться тривалий час, за даною справою велика кількість потерпілих, Писар Я.І. скоїв тяжкий злочин та незаконно заволодів грошима, а розмір завданої шкоди вимірюється мільйонами гривень, а процес здійснення правосуддя та потурання беззаконним діям органам прокуратури, лише сприяє уникненню покарання та беззаконню у нашій країні.
Колегією суддів Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у складі Боярського Олександра Олександровича, Чебан Наталії Вікторівни та Шевчук Юлії Валеріївни не лише проігноровано положення Кримінально-процесуального кодексі України, а фактично, судді, підтримуючи позицію сторони обвинувачення порушують засади рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості та безпідставно затягують розгляду справи.

Прошу притягнути суддей  Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області  Боярського Олександра Олександровича, Чебан Наталю Вікторівну та Шевчук Юлію Валеріївну до дисциплінарної відповідальності.


      ________________
             підпис заявника

Дата ________________                                               Підпис заявника _____________________