Образцы‎ > ‎Жалобы‎ > ‎

Скарга слідчому судді

Слідчому судді Голосіївського  районного суду
м. Києва
03127, м. Київ. вул. Полковника Потєхіна, 14 А

Від: Коваль Наталії Миколаївни
68355, Одеська область , смт. Вилкове, вул. Кірова, буд.1

адреса для листування: 
65012, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 44, офіс 512
тел.(063)-1111111111


Кримінальне провадження: 
№ 12015100010012199 від 19.12.2015 року.

Скарга
 на слідчого  Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Серебряк В.В.

У слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві  Серебряка В.Вна виконанні перебуває кримінальне провадження № 12015100010012199 від 19.12.2015 року за обвинуваченням ТОВ «Житловик».
Мною 26.08.2016 року поштою було направлено клопотання про залучення до провадження як потерпілої, оскільки внаслідок неправомірних та протиправних дій з боку директора та засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Житловик», які полягають у зловживанні службовим становищем, корисних цілях, були використанні мої кошти у розмірі 221341 гривні не за призначенням, якими заволоділи вказані посадові особи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) за ч. 2 ст. 190 КК України, внаслідок чого мені завдано значної матеріальної та моральної шкоди.
Наголошую на тому, що клопотання було направлене рекомендованим листом 26.08.2016 року, однак станом на теперішній час мені не відомо чи було воно слідчим розглянуті. 
Зазначаю, що слідчим Серебряком В.В. було порушено чіткі вимоги ст. 220 КПК України, які передбачають, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - надсилається їй. 
Згідно ст.24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.
Відповідно до ст. 56 КПК потерпілий має право заявляти відводи та клопотання, одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених цим Кодексом, оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 301 КПК України:
«1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;
2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;
4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;
6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;
7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;
8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником».
Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 09.11.2012 року у розділі 2 зазначено, що встановлений ч. 1 ст. 303 КПК перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування є вичерпним. Тому скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді за правилами статей 314 - 316 КПК. У статті 303 КПК визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати зокрема у бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК строк. 
У ст. 306 КПК України передбачено:
«1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави.
2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги.
3. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги».
Відповідно до вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 9, 21, 56, 220 КПК України,- 

ПРОШУ:

1. Визнати бездіяльність слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Серебряка В.В. такою, що не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.
2. Зобов’язати слідчогоГолосіївського УП ГУНП в м. Києві Серебряка В.В. розглянути та задовольнити клопотання про залучення до провадження як потрпілоїКовальової Н.М. від 26.08.2016 р.

Додатки:

1. Копія клопотання про залучення до провадження як потрпілоїКовальової Н.М. від 26.08.2016 р.


«__»_________2016 р. ________________ Коваль Н.М.