Образцы‎ > ‎Жалобы‎ > ‎

Жалоба на неисполнение ходатайства

До Київської місцевої прокуратури  № 1 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 39

Від: К  Наталії Миколаївни
68355, Одеська область , смт. Вилкове, вул. Кірова, буд.1

адреса для листування: 
65012, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 44, офіс 512
тел.(063)-111111111

Кримінальне провадження: 
№ 12015100010012199 від 19.12.2015 року.


СКАРГА

У слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві  Серебряка В.В на виконанні перебуває кримінальне провадження № 12015100010012199 від 19.12.2015 року за обвинуваченням ТОВ «Житловик».
Вказана справа є резонансною, розслідування якої проводиться тривалий час, за даною справою велика кількість потерпілих, посадові особи ТОВ «Житловик» скоїли тяжкий злочин та незаконно заволодів грошима, розмір завданої шкоди вимірюється мільйонами гривень. 
Мною 26.08.2016 року поштою було направлено клопотання про залучення до провадження як потерпілої, оскільки внаслідок неправомірних та протиправних дій з боку директора та засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Житловик», які полягають у зловживанні службовим становищем, корисних цілях, були використанні мої кошти у розмірі 221341 гривні не за призначенням, якими заволоділи вказані посадові особи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) за ч. 2 ст. 190 КК України, внаслідок чого мені завдано значної матеріальної та моральної шкоди.
17.10.2016 року мною було направлено повторне клопотання про залучення до провадження як потерпілої у кримінальному провадженні № 12015100010012199 від 19.12.2015 року за обвинуваченням ТОВ «Житловик».
Наголошую на тому, що  зазначені клопотання були направлене рекомендованим листом 26.08.2016 року та 17.10.2016року, однак станом на теперішній час мені не відомо чи було воно слідчим розглянуті. 
Зазначаю, що слідчим Серебряком В.В. було порушено чіткі вимоги ст. 220 КПК України, які передбачають, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - надсилається їй. 
27.10.2016 року, мною було направлено до слідчому судді Голосіївського  районного суду м. Києва скаргу на слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві  Серебряк В.В., що була розгляну та задоволена, проте після направлення ухвали на виконання до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві, ніяких дій в напрямку виконання поданих мною клопотань слідчим не спостерігається.
Вказана неорганізованість з боку сторони обвинувачення, говорить про упередженість і наштовхує на ознаки корупційної складової зі сторони слідчого по даній справі.

Ст. 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
За частиною 1 ст. 9 КПК України прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, вимог інших актів законодавства. 
Ч. 1 ст. 22 КПК України - прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні щодо кримінальних правопорушень, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України.
Ст. 24 КПК України передбачає, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ст. 37 КПК України - прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті. Участь прокурора в суді є обов’язковою, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Ст. 313 КПК України прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга на рішення, дію чи бездіяльність прокурора, зобов’язаний розглянути цю скаргу протягом трьох днів з моменту її надходження і надіслати своє рішення слідчому та прокурору, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржувалася.
Відповідно ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» діяльність прокуратури ґрунтується  на засадах верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю, законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності.
Ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» прокурори здійснюють свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов’язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури.
На підставі викладеного вище , -
ПРОШУ:

1. Взяти  під особистий контроль вказане виконавче провадження.
2. Зобов’язати слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві  Серебряк В.В., розглянути  клопотання про залучення до провадження як потерпілої К  Н.М.
3. Провести службову перевірку стосовно фактів затягування кримінального провадження № 12015100010012199 від 19.12.2015 року.
4. Відповідно до ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» притягнути до відповідальності осіб, винних у неналежному виконанні своїх службових обов’язків. 

Додатки: 
1. Копія заяви Копія клопотання про залучення до провадження як потерпілої К  Н.М. від 26.08.2016 р. 
2. Копія  повторного клопотання про залучення до провадження як потерпілої К  Н.М. від 17.10.2016 р. 


«    »_____________2016 року                                                                К Н. М.