Образцы‎ > ‎Жалобы‎ > ‎

Жалоба в суд на невнесение в ЕРДР

Слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси
65029, м. Одеса,  вул. Балківська, 33

Скаржник: Т  Сергій Петрович
адреса проживання: Одеська обл., Біляїввський р-н.,
с.Усатова, вул. Агрономічна, буд. 1
тел.:(066)-11111111

адреса для листування: 65012, м. Одеса,
вул. Вел. Арнаутська, буд.44 оф. 512

Скарга 

24.11.2016 року мною, Т  Сергієм Петровичем  до Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області  була подана заява про вчинення відносно мене кримінального правопорушення. В своїй заяві я просив:
1. Прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 КК України;
2. Встановити та притягнути до кримінальної відповідальності Г Регіну Володимирівну за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України.
3. Повідомити мене письмово, у встановленому законом порядку і строки, про початок кримінального провадження передбаченого ст. 358 КК України;.
Копія талону-повідомлення № 059010 про подачу заяви про вчинення кримінального правопорушення додана до матеріалів.

06.12.2016 р. від посадової особи Приморського ВП в м. Одеса ГУНП В Одеській області я дізнався про те, що відомості про кримінальні правопорушення, які зазначені у моїй заяві, не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а лише внесені в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події під № 46712.

Відповідно до ч. 1-4 статті 214 КПК України:
1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
3. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.
4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.»

Таким чином, посадовими особами Приморського ВП ГУНП  в Одеській області, інформацію по моїй заяві не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, чим було порушено порядок, який встановлений нормами КПК України, при проведенні перевірки моєї заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України:
«1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.»
Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України
«1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.»
Я дізнався про факт не внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2016 року тому строк оскарження вказаного рішення мною не пропущений.
Керуючись ст. ст. 214, 303, 304 КПК України,-

ПРОШУ:

1. Визнати бездіяльність посадових осіб Приморського ВП в м. Одеса ГУНП В Одеській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання моєї заяви про вчинення відносно мене кримінальних правопорушень, незаконною.
2. Зобов’язати службових осіб Приморського ВП в м. Одеса ГУНП В Одеській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за моєю заявою про вчинення відносно мене кримінального правопорушення Г  Регіною Володимирівною, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України, що полягають у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а також провести повний та всебічний розгляд моєї заяви у відповідності з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Додатки:
1.Копія талона повідомлення № 059010 про подачу заяви про вчинення кримінального правопорушення.___. «__»2016 р. _________________                                 Т  С.П.