Образцы‎ > ‎Жалобы‎ > ‎

Зразок скарги на невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР

Слідчому судді
Приморського районного суду м. Одеси

Скаржник: ПІП
яка мешкає: м. Одеса, 
Індекс: 65000
т. 

Скарга

25.08.2015р. поштою, мною, до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, була подина заява про вчинення відносно мене кримінального правопорушення. В своїй заяві я просила:
1. Внести відомості про кримінальне правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України за моєю заявою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
2. Встановити особи та притягти до кримінальної відповідальності Особу 1, Особу 2, працівника Підприємства 1 Особу 3, та працівника Підприємства 2 Особу 4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, що полягає у шахрайстві вчиненому організованою групою;
3. Прийняти усі залежні законні заходи щодо повернення мені грошей у сумі 1 000 Доларів США, які були предметом вказаного у заяві кримінального правопорушення.
Копія моєї заяви додана до матеріалів скарги.

26.08.2015р. від посадової особи Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області я дізналася про те, що відомості про кримінальне правопорушення, яке зазначене у моїй заяві, не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 1-4 статті 214 КПК України:
1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
3. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.
4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.»

Таким чином, оперуповноважений ВКР Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітан міліції Гіуржи Валерій Васильович, інформацію по моїй заяві не вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань, чим було порушено порядок, який встановлений нормами КПК України, при проведенні перевірки моєї заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України:
«1. На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.»
Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України
«1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.»
Я дізналася про факт не внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2015 року тому строк оскарження вказаного рішення мною не пропущений.
Керуючись ст. ст. 214, 303, 304 КПК України,-

ПРОШУ:

1. Визнати бездіяльність посадових осіб Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання моєї заяви про вчинення відносно мене кримінального правопорушення, незаконною.
2. Зобов’язати службових осіб Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань по моїй заяві про вчинення відносно мене кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, що полягає у шахрайстві вчиненому організованою групою, та провести повний та всебічний розгляд моєї заяви у відповідності з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Додатки:
1. Копія заяви про вчинення відносно мене кримінального правопорушення;

26.08.2015р. _________________ ПІБ