Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності

Проголошення й закріплення в чинному законодавстві принципу свободи підприємницької діяльності зовсім не означає, що держава відмовляється від її регламентації. При цьому використовуються й такі крайні засоби впливу на поведінку учасників господарських відносин, як заходи кримінально-правового характеру.

Родовим об’єктом цих злочинів є суспільні відносини у сфері господарської діяльності. Економічний зміст цих відносин характеризується тим, що вони виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг. Безпосереднім об’єктом даних злочинів є суспільні відносини, що складаються у певній сфері господарської діяльності.

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності передбачена нормами, які знаходяться у розділі VII Особливої частини Кримінального Кодексу України, який нараховує 34 статті (ст. 199-233). Залежно від видового об'єкта злочини у сфері господарської діяльності можна класифікувати таким чином:

Аналіз чинного законодавства, теорії кримінального права, слідчо-прокуроської практики дає можливість виділити такі найбільш загальні ознаки злочинів у сфері господарської діяльності:

1) безпосереднім об’єктом цих злочинів виступають елементи, з яких складається система господарства України, тобто ті чи інші галузі господарства або певні принципи господарювання;

2) кримінальна відповідальність настає незалежно від того, на підприємстві якої форми власності вчинено порушення;

3) вчинення злочинів і сфері господарської діяльності пов’язане з порушенням вимог, приписів, правил, встановлених актами інших галузей права;

4) вчинення даних злочинів спричиняє або ставить під загрозу спричинення значної шкоди охоронюваним інтересам;

5) при визначенні розміру заподіяної шкоди враховується лише пряма дійсна шкода, тобто фактично заподіяні збитки;

6) вік кримінальної відповідальності за всі без виключення злочини у сфері господарської діяльності встановлено загальним правилом, яке передбачено ч. 1 ст. 22 КК України;

7) суб’єктом таких злочинів може бути і так званий спеціальний суб’єкт;

8) всі злочини у сфері господарської діяльності вчиняються умисно;

9) як правило, для цих злочинів не обов’язковим є корисливий мотив;

10) кримінальній відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності на однакових засадах підлягають як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства.

Система злочинів у сфері господарської діяльності

Залежно від безпосереднього об’єкта злочини у сфері господарської діяльності можна поділити на такі групи:

1) Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної системи України;

2) Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання;

3) Злочини у сфері банкрутства;

4) Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів;

5) Злочини у сфері обслуговування споживачів і захисту їх прав;

6) Злочини у сфері приватизації державного і комунального майна.

За більш детальною інформацією і для попереднього запису на консультацію до адвоката, звертайтесь за телефоном гарячої лінії: 0800403303 . Дзвінки приймаються цілодобово, якщо оператор зайнятий, ми Вам перетелефонуємо.

Comments