Відкриття кримінальних проваджень щодо економічних злочинів

Поняття «економічні злочини» увійшло в широкий науковий обіг і використовується в дослідженнях з кримінального права, кримінології, криміналістики. Але при цьому в нього нерідко вкладається різний зміст, що обумовлено предметною сферою тієї чи іншої юридичної науки. У зв‘язку з цим потрібно відзначити, що вирішувати завдання виявлення і розслідування економічних злочинів (криміналістичні завдання) з використанням визначень їх поняття, «взятих» з кримінального права і кримінології, не вдається. В криміналістичному аспекті під економічними злочинами розуміють корисливі діяння, що вчиняються особами, які виконують певні функції у сфері виробництва і послуг, а також особами, пов‘язаними з регулюванням цієї діяльності та здійснення контролю. Таким чином йдеться про «білокомірцеві» злочини - корисливі злочини, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності та регулювання цієї діяльності з боку держави.

Аналіз слідчо-судової практики і криміналістичної літератури дозволяє виділити наступні особливості механізму економічних злочинів, які обумовлюють специфіку їх виявлення, відкриття кримінальних проваджень і початкового етапу розслідування:

1) суб‘єктами вчинення злочинів, з одного боку, є суб‘єкти підприємницької діяльності та їх наймані керівники, а з іншого - державні службові особи, які уповноважені здійснювати регулюючі та контрольні функції щодо підприємництва;

2) вказаними суб‘єктами з метою незаконного збагачення вчиняються комплекси злочинів, куди можуть входити в різному поєднанні злочини проти власності (статті 190, 191 КК України), господарські злочини (статті 205, 209, 212, 222 КК України та ін.), службові злочини (статті 364-368 КК України та ін.) тощо;

3) комплекси злочинів вчиняються організованими групами осіб з розподіленням функцій між ними, що надає можливість організаторам уникати персональної відповідальності, перекладаючи її на найманих «керівників» підприємств;

4) при вчиненні злочинів використовуються підприємства з їх банківськими рахунками і відповідні розрахункові операції для передачі (розподілення) незаконно отриманих коштів;

5) незаконні операції з коштами і майном маскуються під легальні господарські операції шляхом укладання фіктивних цивільно-правових угод (договорів).

Таким чином економічні злочини в певному поєднанні набувають характеру злочинних технологій («схем») збагачення, які зорієнтовані на тривалий час функціонування і маскуються під зовні легальну господарську діяльність під прикриттям фіктивних документів. Відтак, традиційний засіб виявлення злочинів у сфері господарювання, яким виступала документальна ревізія (перевірка) фінансово-господарської діяльності підприємства і матеріали якої слугували підставою для відкриття кримінального провадження (кримінальної справи), як правило, не спрацьовує – виявлені ознаки злочинної діяльності мають вигляд окремих порушень господарського законодавства або певних економічних негараздів на тому чи іншому підприємстві. Недоліки документальної ревізії, як засобу виявлення ознак економічних злочинів і отримання підстав для відкриття кримінального провадження, пов‘язані з такою її властивістю, як тривалий час проведення і, як наслідок, втратою фактору раптовості. Це надає можливості злочинцям ще до відкриття кримінального провадження вживати заходи щодо знищення слідів злочинної діяльності і здійснення активної протидії зусиллям правоохоронних органів.

Якщо Ви стали жертвою або свідком злочину, і вважаєте, що Ваші права порушені - за більш детальною інформацією і для попереднього запису на консультацію до адвоката, звертайтесь за телефоном гарячої лінії: 0800403303 . Дзвінки приймаються цілодобово, якщо оператор зайнятий, ми Вам перетелефонуємо.

 

Comments